do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Będą budowane następne drogi w ramach FDSW związku z powstałymi oszczędnościami, będącymi wynikiem przeprowadzonych przez samorządy postępowań przetargowych na zadania realizowane w ramach FDS Wojewoda Opolski podpisał listę zmienioną nr 2 zadań realizowanych na terenie województwa opolskiego w 2020 roku.

Dzięki powstałym oszczędnościom powstała możliwość dofinansowania zadań z list rezerwowych. Wojewoda Adrian Czubak podpisał kolejne 3 umowy na zadania gminne na realizację zadań w ramach FDS.

To następne umowy w ramach naboru na ten rok. Przebudowanych, wybudowanych zostanie około 2 km dróg gminnych w ramach przedmiotowych umów. W ramach podpisanych umów realizowane będą następujące zadania przez Gminy: Dobrodzień, Popielów i Ujazd.

  1. Gmina Dobrodzień Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej

Wartość dofinansowania 171 092,19 zł, długość drogi 0,310 km

W ramach zadania zostanie przebudowana - utwardzona droga łącząca ze sobą dwie miejscowości Ligotę Dobrodzieńską i Błachów, między którymi nie ma innego bezpośredniego połączenia. Realizacja inwestycji znacznie zwiększy efektywność transportu, wpłynie na mobilność mieszkańców i dostęp do punktów działalności gospodarczej, oczyszczalni ścieków i innej infrastruktury publicznej.

  1. Gmina Popielów Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów z Popielowską Kolonią - droga gminna nr 101820 O

Wartość dofinansowania 442 063,30 zł, długość drogi 1,238 km

Przebudowa drogi, nowa nawierzchnia przyczyni się przede wszystkim do wzrostu bezpieczeństwa. Realizacja zadania zwiększy również  konkurencyjność Gminy,  przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionu, stworzenia zachęty dla powstania nowych budynków mieszkalnych o podmiotów gospodarczych. 

  1. Gmina Ujazd Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka

Wartość dofinansowania – niepełna 30 977,70  zł, długość drogi 0,347 km

Lokalizacja miejscowości Zimna Wódka sprawia że miejsce jest atrakcyjne do osiedlania się, a liczba zabudowań nieustannie się powiększa. Przebudowa drogi poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców do ważnych instytucji użyteczności publicznej, społecznej i gospodarczej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania. Dziękuję  samorządom za pełną gotowość do realizacji zadań i za bardzo dobrą współpracę.

Podsumowując.

Premier RP Pan Mateusz Morawiecki 15 kwietnia br. w ramach tej kwoty podpisał listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach FDS w 2020 roku, obejmującą 39 zadań co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 45 kilometrów dróg. W ramach listy znajduje się 8 zadań kontynuowanych z 2019 roku tzw. zadania wieloletnie, w ramach których zostanie przebudowanych 16,306 km dróg na łączną kwotę dofinansowania 22 584 115,07 zł.

Liczba zadań na liście zatwierdzonej przez Premiera

Liczba kontynuowanych zadań wieloletnich

Zadania gminne

Zadania powiatowe

Nowe zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2020 r.

39

8

23

6

2

W związku z pojawieniem się oszczędności w ramach realizacji zadań wieloletnich kontynuowanych w 2020 r. rezygnacji Gminy Nysa Wojewoda Opolski 30.04.2020 r. podpisał listę zmieniona nr 1. Wygenerowanie kolejnych oszczędności poprzetargowych pozwoliło na podpisanie listy zmienionej nr 2. W sumie będzie możliwe przekazanie dofinansowania na budowę, przebudowę lub remont 48 kilometrów dróg.

Ogólna liczba zadań realizowanych w ramach FDS w 2020 r. po drugiej aktualizacji listy

Liczba zadań na które do dnia dzisiejszego  zostały podpisane umowy

Liczba kontynuowanych zadań wieloletnich

Zadania gminne

Zadania powiatowe

Nowe zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2020 r.

48

8

31

6

3

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych to największe w historii rządowe wsparcie na budowę, remont i przebudowę dróg lokalnych. Łącznie na budowę, przebudowę, remont dróg na Opolszczyźnie przyznane zostało na 2020 r. 57,1 mln zł.

Od początku mojej kadencji na drogi samorządowe w województwie opolskim zostały podpisane umowy na łączną kwotę prawie 391 mln zł. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów.

Łącznie, z dzisiejszymi umowami, uda się wybudować/przebudować/wyremontować 349 km dróg, w ramach 266 zadań gminnych i powiatowych realizowanych w ramach powyższych Programów. Ponadto, zostało przekazanych ponad 84 mln zł na dofinansowanie budowy, przebudowy, remont, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Tak jak w poprzednich tygodniach, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, umowy podpisano bez udziału przedstawicieli samorządów. Mam nadzieję, że spotkamy się już w innych warunkach na etapie odbiorów i oddania do użytkowania dróg. Gratuluję wszystkim beneficjentom i życzę powodzenia w realizacji inwestycji – podkreśla wojewoda.


Galeria


  • Będą budowane następne drogi w ramach FDS

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 815
data aktualizacji: 2020-07-07 08:48:21
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2022 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone