do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Dzienniki UrzędowePocząwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Poszczególne Dzienniki Urzędowe Województwa Opolskiego od 2012 r., jak również wersje elektroniczne Dzienników wydawanych w latach 2009 – 2011 są dostępne na wyodrębnionej stronie internetowej pod adresem:Dzienniki Urzędowe Województwa Opolskiego wydane w latach 2001 – 2011 dostępne są w formacie PDF na stronie internetowej pod linkiem
 
 
Redakcja i skład: Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Piastowska 14,
pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260, e-mail: kontakt

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Piastowska 14, pok. nr 233,
45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30Dzienniki Urzędowe Województwa Opolskiego są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aplikację służącą do weryfikacji podpisów elektronicznych można pobrać ze strony internetowej:Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172) udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod podanymi niżej adresami:
Zgodnie z art. 29b ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie zbiory Dziennika UE
w języku polskim w postaci elektronicznej pod podanymi niżej adresem:
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 73115
data aktualizacji: 2015-09-04 09:53:54
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone