do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Inwestycje w latach 2016 - 2020Inwestycje w latach 2016-2020

Zestawienie zadań inwestycyjno-remontowych w okresie od 2016 do 06.2020 na łączną wartość 12 475 459,14 zł w podziale kategorie:

 • zadania budowlano-remontowe – 2 224 894,16 zł,
 • infrastruktura IT, wyposażenie i serwery – 3 406 265,35 zł,
 • renowacja stolarki okiennej (882 okna w tym 552 z roletami)  – 5 080 606,82 zł,
 • bezpieczeństwo i ppoż. – 1 199 533,10 zł,
 • pozostałe  –    564 159,71 zł.

 

Inwestycje P/POŻ  w latach 2016 – 2019

Inwestycje w ppoż.  w latach 2016-2019 wyniosły 738 113,- zł., odpowiednio:

 1. 2016r.  - 139 482,-zł:
 • instalacja systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wyposażenia w czujki dymu,
 • instalacja oświetlenia awaryjnego na III p.
 1. 2017r. – 384 333,-zł:
 • instalacja systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wyposażenia w czujki dymu (piwnice, parter, I p.  łącznik I p.),
 • instalacja systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych i szybów wind.
 • zamontowano dodatkową centralę ppoż. , tworząc jednolity system sygnalizacji alarmu pożarowego.
 1. 2018r. – 218 298,-zł:
 • wymieniono instalację wodną ppoż. łącznie z hydrantami,
 • wyposażono obiekt w zestaw podnoszący ciśnienie w sieci hydrantowej – hydrofor,
 • podłączono urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe (system sygnalizacji pożaru) znajdujące się    w obiekcie OUW z obiektem KM PSP w Opolu.
 1. 2019r. –  408 159, -zł:

-         wydzielenie przeciwpożarowe klatki K1

-         instalacja  oświetlenia  awaryjnego na IV p.

Czujka dymu na jednym z korytarzy budynku

System oświetlenia awaryjnego  w budynku OUW

System instalacji wodnej P/POŻ z hydrantem

Centrala sygnalizacji pożaru w budynku OUW

Zestaw podnoszący ciśnienie wody w sieci hydrantowej

Wydzielenie  klatki przeciwpożarowej K1

Wymienione  przeszklenia o odporności ogniowej  EI 30 na kondygnacjach I-VI

w budynku OUW

Renowacja i modernizacja stolarki okiennej

Wybudowany w 1934r. budynek, będący siedzibą Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 2284/91 i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Budynek ten wymagał pilnego podjęcia  prac renowacyjnych i remontowych. Stan 80- cio letniej stolarki okiennej, wypadające szyby,  zagrażały życiu i zdrowiu pracowników OUW.

Poprawa stanu technicznego stolarki  jako elementu elewacji wpłynie pozytywnie  również na  wizerunek obiektu będącego siedzibą m.in. administracji rządowej, eksponowanego w mediach krajowych corocznie w okresie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Od  2016 r.  rozpoczęto  systematyczną renowację i modernizację  stolarki okiennej. W sumie do 2019r. wyremontowano około 900 szt. okien, oraz 552 szt. drewnianych rolet zewnętrznych. W 2020r. planowana jest modernizacja kolejnych 219 szt. okien od strony ulicy Piastowskiej. 

Widok na wyremontowaną stolarkę okienną od strony Amfiteatru

Widok na wyremontowaną stolarkę okienną od strony Amfiteatru

Widok na wyremontowaną stolarkę okienną od strony Amfiteatru

Inwestycje w zakresie IT

Razem – 3,05 mln

 • Serwerownie i bezpieczeństwo – modernizacja urządzeń i oprogramowania
  – 1,5 mln zł
 • Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej urządzeń sieciowych (trzy piętra budynku) -  1,1 mln zł

 

 

Przed

Po

 • Centrum Obsługi Cudzoziemca dostawa sprzętu komputerowego i biurowego
  – 223 tyś zł

Widok na Centrum Obsługi Cudzoziemca

 

 • Zakup komputerów, urządzeń oprogramowania wielofunkcyjnych na potrzeby OUW – 200 tyś zł

Nowe stanowiska komputerowe

 • Zapewnienie systemu konferencyjnego na Sali konferencyjnej OUW – 86 tyś zł

Widok na system konferencjyjny na Sali konferencyjnej OUW

 • System kolejkowy -Oddział Paszportów - poprawa jakości obsługi Klienta – 21 tyś zł

Widok na system kolejkowy Oddziału Paszportów

Widok na system kolejkowy Oddziału Paszportów

 • Ćwiczenia obronne  - cyberbezpieczeństwo – prezentacja wyników Ćwiczeń Obronnych w województwie na Ogólnopolskiej Konferencji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego SECURE 2019 organizowanej przez NASK Polska (zobacz całą relację)

Ćwiczenia obronne

Pozostałe zadania remontowo- budowlane

Tereny przyległe do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

W latach 2015 – 2019 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zmagał się dużą liczbą aktów wandalizmu. Elewacja zewnętrzna części niskiej gmachu Urzędu od strony Stawku Barlickiego była często niszczona przez nieznanych sprawców, którzy malowali po niej graffiti. We wrześniu 2019 roku elewacja została poddana gruntownemu czyszczeniu i zabezpieczona została na wypadek kolejnych prób umieszczenia graffiti.

Widok na zniszczoną elewację budynku OUW  w latach 2015 – 2019

Widok na zniszczoną elewację budynku OUW  w latach 2015 – 2019

Widok na zniszczoną elewację budynku OUW  w latach 2015 – 2019

Widok na zniszczoną elewację budynku OUW  w latach 2015 – 2019

Widok na elewację budynku OUW po oczyszczeniu z grafitii

Widok na elewację budynku OUW po oczyszczeniu z grafitii
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 857
data aktualizacji: 2020-07-20 11:16:03
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone