do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

80 milionów złotych z nowej edycji programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością"Rusza kolejna edycja programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością– edycja 2020-2021”.  W tym roku o wsparcie ubiegać mogą się nie tylko samorządy gmin i powiatów ale także organizacje pozarządowe. Na realizacje projektu przeznaczone będzie w sumie 80 mln złotych.

Głównym celem programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Oprócz tego możliwe jest także m.in. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji i prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, a także objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością.

 1. Wsparcie

Podmioty realizujące program otrzymają wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (w ramach pobytu dziennego i całodobowego) oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.

 1. Realizacja programu

Program realizowany jest w trzech formach:

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • ośrodku wsparcia,
 • innymi miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię powiatu, gminy lub organizacji pozarządowej realizującej program,
 1. świadczenia usługi opieki wychnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy, powiatu lub organizacji pozarządowej
 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.
 1. Ilość godzin opieki wytchnieniowej
 • 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 • 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
 • limit 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.
 1. Informacje o finansowaniu

Podmiot realizujący program kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do programu. W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

W 2020 r. wsparcie finansowe w wysokości do 80% kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej oraz w 2021 r. do 100 % kosztów. Udział środków własnych wynosi nie mniej niż 20 proc. przewidywanych kosztów realizacji usług.

Na realizacje programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu 50 mln złotych.

Adresaci programu nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

 1. Nabór ofert

Zasady otwartego konkursu ofert, w tym m.in. zasady składania ofert, kryteria oceny oraz zasady przyznawania dofinansowania, zawarte będą w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, które zostanie zamieszczone m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 1. Terminy

Do dnia 30 września 2020 r. -  przesłanie ofert na druku zgodnym ze wzorem zawartym
w ogłoszeniu konkursu (decyduje data wpływu oferty).

Do dnia 20 października 2020 r. - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

Program realizowany będzie od dnia 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert.


Galeria


 • 80 milionów złotych z nowej edycji programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1561
data aktualizacji: 2020-09-09 11:30:54
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone