do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

8,5 miliona złotych na Górę św. Anny!Dzięki intensywnym staraniom wojewody opolskiego, wielu wizytom, pismom, składanym zarówno w Ministerstwie Rozwoju, jak i w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się wynegocjować kontrakt terytorialny w takim kształcie, by Góra św. Anny została do niego wpisana.

Projekt pod nazwą Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny swoim zakresem obejmuje dwa podstawowe zadania tj.: 

  1. Zagospodarowanie zabytkowego pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny
  2. Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny.

Gwarantowało to pewną przewagę w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W pierwszej wersji kontraktu (za jego kształt odpowiada marszałek województwa opolskiego) znalazło się pięć inwestycji z regionu, ale Góry Świętej Anny wśród nich nie było. To jest efekt starań wojewody opolskiego, iż udało się w ramach renegocjacji dopisać tę właśnie inwestycję do kontraktu.

Na terenie Pomnika Czynu Powstańczego oraz zabytkowego amfiteatru przewiduje się zróżnicowany zakres prac budowalnych, polegających między innymi na przebudowie/odbudowie/remoncie wszystkich obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomościach objętych projektem (w tym Pomniku Czynu Powstańczego oraz Amfiteatru) wraz z zaprojektowaną infrastrukturą, w tym między innymi remont podestów pomnika i jego otoczenia, remont pylonu masztowego na terenie amfiteatru, zabezpieczenia oraz oczyszczenie z roślinności ściany skalnej za sceną amfiteatru, odtworzenie, oczyszczenie i remont systemu odwodnienia amfiteatru. Przewiduje się również remont ciągów komunikacyjnych pomiędzy Pomnikiem Czynu Powstańczego a Amfiteatrem w celu zaprojektowania ścieżek edukacyjnych dostosowanych również do osób niepełnosprawnych.

Ponadto z inicjatywy Wojewody Opolskiego wystąpiono do szerokiej grupy partnerów i podpisaliśmy około dwudziestu listów intencyjnych z różnymi instytucjami. Znalazły się wśród nich m.in. Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Kuratorium Oświaty itd. Chcemy pomóc Staroście dotrzeć z ofertą wykorzystywania amfiteatru do dzieci, młodzieży, studentów, a także do świata kultury. Wydział Infrastruktury i Nieruchomości bardzo starał się pomóc staroście strzeleckiemu, by amfiteatr w przyszłości żył. Listy intencyjne mają charakter czterostronny. Podpisali się pod nimi wojewoda opolski, starosta strzelecki, burmistrz Leśnicy i deklarujące współpracę instytucje.

Przywrócenie walorów historycznych, kulturalnych i edukacyjnych temu terenowi niezaprzeczalnie przyczyni się do podniesienia regionalnego, subregionalnego jak również krajowego potencjału turystycznego, co przełoży się na trwałe korzyści społeczno
-gospodarcze. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępu do kultury, wzmocni funkcjonalność i atrakcyjność edukacyjną tego obiektu, a tym samym zwiększy udział obywateli w kulturze.

Przewidywana wartość projektu to 12 mln. zł z czego wartość dofinansowania z środków UE to 8,30 mln zł.

Otrzymanie dofinansowania jest niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem i mam nadzieję, że pomnik będzie odnowiony na obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli w listopadzie 2018. Pomnik Czynu Powstańczego, autorstwa Xawerego Dunikowskiego (zabytek rejestrowy), upamiętnia między innymi rozgrywane w jego otoczeniu walki o Górę Świętej Anny, toczone podczas III powstania śląskiego.

 


Galeria


  • 85 miliona złotych na Górę św Anny

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1699
data aktualizacji: 2017-11-28 20:42:44
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone