do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Aplikacja publiczna dla producentów rolnychWicewojewoda opolski Teresa Barańska 8 lipca 2020 r. wzięła udział w wideokonferencji organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Kamiński.
W ww. konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce. Głównym tematem omawianym w czasie spotkania była aplikacja publiczna dla producentów rolnych zgłaszających straty w wyniku suszy rolniczej. Konferencja miała na celu ogólne przedstawienie działania ww. aplikacji i nowych wytycznych dot. szacowania szkód z tyt. suszy rolniczej dla członków Komisji.

Aplikacja publiczna

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (rozporządzenie), które wprowadza aplikację publiczną (link: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/), w której producent rolny - po zalogowaniu się do systemu podpisem (profilem) zaufanym – będzie mógł złożyć wniosek
o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) w danym okresie, wskazywać będzie na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Stworzona aplikacja publiczna, po wprowadzeniu danych do wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych, ma na celu udostępnienie rolnikowi protokołu, określającego wysokość szkód w jego gospodarstwie. Zastosowanie aplikacji ma usprawnić proces szacowania szkód poprzez ograniczenie błędów i skrócenie czasu na uzyskanie informacji o wysokości szkód stanowiącej podstawę do ubiegania się o ewentualną pomoc.

Wprowadzone przez producenta rolnego dane do aplikacji publicznej, będą automatycznie weryfikowane przez system: z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Podstawą weryfikacji danych wprowadzonych przez producenta rolnego do aplikacji, mają być także informacje zawarte na stronie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB), w zakresie zasięgu i zakresu  suszy, wynikającego z Systemu  Monitoringu Suszy Rolniczej. Informacja
o procentowej wysokości szkód w poszczególnych uprawach, nie może być wyższa niż ustalona przez IUNG - PIB, natomiast informacja o liczbie zwierząt musi być zgodna z danymi z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Wniosek o oszacowanie szkód poniesionych z tytułu suszy rolniczej w 2020 r. ma być składany wyłącznie w aplikacji publicznej i opatrzony podpisem zaufanym. Do wniosku o oszacowanie szkód rolnik będzie mógł dołączyć dokumentację fotograficzną.

Protokół z oszacowania szkód  ma zawierać dane osobowe wnioskującego, miejsce położenia gospodarstwa rolnego, określenie wysokości szkód oraz informację o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy. 

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Ubieganie się o preferencyjne kredyty z dopłatami do oprocentowania na wznowienie produkcji w związku z wystąpieniem szkód w wyniku suszy.

O powyższe kredyty będą mogli ubiegać się tylko Ci producenci rolni, którzy złożą wniosek w aplikacji, na podstawie którego, wygenerowany zostanie protokół z oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, który uwzględni szkody wynoszące powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Za datę wystąpienia suszy dla celów udzielania kredytów przyjęty będzie ostatni dzień ostatniego okresu raportowania wystąpienia suszy zgodnie z KBW.

Pomoc będzie pomniejszana o 50%, jeżeli w roku, w którym wystąpiły szkody, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy.

Informacje dotyczące szacowania strat suszowych przez producentów rolnych zamieszczone są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uwaga-rolnicy-wnioski-o-oszacowanie-strat-suszowych-tylko-przez-aplikacje. Na powyższej stronie internetowej znajduje się także plik ze szczegółową instrukcją wypełniania wniosku o oszacowanie strat z tytułu tegorocznej suszy.

 


Galeria


  • Aplikacja publiczna dla producentów rolnych
  • Aplikacja publiczna dla producentów rolnych

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 823
data aktualizacji: 2020-07-17 09:38:45
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone