do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Brexit – możliwe scenariusze, informacja Urzędu do Spraw CudzoziemcówZbliża się data wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Możliwy jest wariant Brexitu bez zawarcia umowy regulującej to wystąpienie. W związku z tym opracowany został projekt ustawy opisującej m.in. status pobytowy obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin, którzy dotąd korzystali z traktatowej swobody przepływu osób na terytorium Polski.

 

Więcej informacji na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

- PL: https://udsc.gov.pl/brexit-mozliwe-scenariusze-aktualizacja/

 

Rada Europejska w konkluzjach z nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2019 r. postanowiła przedłużyć termin wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w celu umożliwienia ratyfikacji umowy o wystąpieniu. W konkluzjach stwierdzono, że termin ten nie powinien być dłuższy niż to konieczne, a w każdym razie nie dłuższy niż do dnia 31 października 2019 r.

Z konkluzji wynika również, że jeżeli do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa miałoby dojść na podstawie umowy, to nastąpi to pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do ratyfikacji. Jednocześnie termin na negocjacje został powiązany z obowiązkiem przeprowadzenia przez Zjednoczone Królestwo wyborów do Parlamentu Europejskiego. Obowiązek ten zaistnieje wówczas, gdy Zjednoczone Królestwo w dniach 23 – 26 maja 2019 r. nadal będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej i jeżeli do dnia 22 maja 2019 r. nie dokona ratyfikacji umowy o wystąpieniu. Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie wykona tego obowiązku, jego wystąpienie nastąpi z dniem 1 czerwca 2019 r. W związku z tym mogą zmienić się zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce. Wciąż nie jest rozstrzygnięte na jakich zasadach nastąpi Brexit. Urząd do Spraw Cudzoziemców przedstawia aktualnie możliwe scenariusze i uzależnione od nich zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po Brexicie.

Obecnie obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży. Jeżeli pobyt trwa powyżej 3 miesięcy, Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania.

 

 

English:

 

The European Council in its conclusions of the extraordinary meeting on 10 April, agreed to extend the date of the UK withdrawal from the European Union to allow for the ratification of the withdrawal agreement. Such an extension should last only as long as necessary and, in any event, no longer than 31 October 2019.

If the withdrawal agreement is ratified by both parties before this date, the withdrawal will take place on the first day of the following month. If the UK is still a Member of the EU on 23-26 May 2019 and if it has not ratified the Withdrawal Agreement by 22 May 2019, it must hold the elections to the European Parliament in accordance with Union law. If the United Kingdom fails to live up to this obligation, the withdrawal will take place on 1 June 2019. Therefore residence rules in relation to British citizens in Poland may change. Brexit conditions are yet to be determined. Office for Foreigners presents currently possible scenarios and rules of stay in Poland for British citizens after Brexit, that depend on the aforementioned Brexit conditions.

At present UK citizens and their family members who are not EU citizens may stay in Poland for up to three months without having to fulfil any conditions of residence other than having a valid travel document. If the stay lasts over 3 months the British citizens like all European Union citizens are obliged to register their stay in Poland. Members of their families who are not citizens of the European Union, however, are required to obtain a residence card of a family member of an EU citizen. The fulfilment of these responsibilities is possible free of charge at the voivodship office competent for the place of stay.

- EN: https://udsc.gov.pl/en/brexit-possible-scenarios-update/

 

źródło: udsc.gov.pl


Galeria


  • Brexit – możliwe scenariusze informacja Urzędu do Spraw Cudzoziemców

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1103
data aktualizacji: 2019-04-16 13:02:28
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone