do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

CHRONIONY RYNEK PRACYChroniony rynek pracy tworzą wszyscy pracodawcy, którzy na podstawie decyzji wojewody uzyskali status zakładu pracy chronionej.

Zatrudnienie na chronionym rynku pracy charakteryzuje się tym, iż nie występuje tam konkurencja pomiędzy osobami nieposiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i niepełnosprawnymi, a środowisko pracy dostosowywane jest do psychofizycznych możliwości zatrudnionego.

Podstawowymi rodzajami przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy w Polsce są:

  • zakłady pracy chronionej,
  • zakłady aktywności zawodowej.

Obie formy przedsiębiorstw przewidziane są jako miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn mają trudności w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy.

Zarówno zakłady pracy chronionej  jak i zakłady aktywności zawodowej dają możliwość przygotowania osób z niepełnosprawnością do zatrudnienia w przyszłości na otwartym rynku pracy.

Zakłady aktywności zawodowej i zakłady pracy chronionej różnią się od siebie pod względem funkcjonowania, formy prawnej podmiotu tworzącego przedsiębiorstwo oraz np. sposobem rekrutacji pracowników.

Status zakładu pracy chronionej może otrzymać istniejący pracodawca, który spełni określone warunki, natomiast status zakładu aktywności zawodowej otrzymuje przedsiębiorstwo na etapie tworzenia.

Zakłady pracy chronionej są często jedynymi miejscami, w województwie czy powiecie, gdzie zatrudnia się osoby ze schorzeniami specjalnymi, takimi jak niepełnosprawność umysłowa, choroby psychiczne, epilepsja czy całkowita utrata wzroku. Z drugiej strony zmusza to osoby z podobną niepełnosprawnością do aktywniejszego szukania pracy na otwartym rynku i niejednokrotnie próby takie uwieńczone są sukcesem.
autor: Patraś Mirosław, ilość wyświetleń: 1973
data aktualizacji: 2020-09-09 10:45:11
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2024 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone