do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Czerwcowa aktualizacja wykazu OPP  1% za 2019 rok 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 4 czerwca 2020 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku.
Z wykazu wg stanu na dzień 11 maja 2020 roku, zawierającego 8 879 organizacji pożytku publicznego, zostało usuniętych 5 organizacji:
•    2 organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji,
•    3 organizacje, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.
Zaktualizowany wykaz zawiera 8 874 organizacje pożytku publicznego.
Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdf, xlxs i ods).
Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w pierwszej połowie lipca.

Podstawa prawna
Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:
•    wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
•    wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

źródło: niv.gov.pl
autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 520
data aktualizacji: 2020-06-19 12:08:53
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone