do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Dobry Start dla milionów polskich uczniówSpotkania z samorządowcami i dyrektorami szkół w regionach, poradniki dla rodziców, podręczniki dla samorządów, uruchomienie specjalnej infolinii czy spotkania kuratorów oświaty dyrektorami szkół – to tylko część kluczowych elementów akcji informacyjnej, mającej na celu przybliżenie rządowego programu „Dobry Start”. Ministerstwo Edukacji Narodowej zainaugurowało cykl spotkań w terenie.

Jako pierwsze na mapie wyjazdów kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej,  znalazło się Opole. 11 czerwca sekretarz stanu w MEN minister Marzena Machałek spotkała się z opolskimi przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, kierownikami opolskich ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie, aby omówić cel programu oraz zasady przyznawania świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko do 20 i 24 r.ż.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez obecny rząd polityki rodzinnej. - W praktyce, świadczenie dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co istotne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem objęte zostaną dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej – wyjaśniała w Opolu minister Marzena Machałek. Minister dodała również, że w ramach promocji świadczenia , do szkół w całym kraju trafią ulotki informacyjne, podręczniki i plakaty informujące o tym, kto może otrzymać wsparcie. – Jak i gdzie oraz kiedy złożyć wniosek, ile czasu zajmie jego rozpatrzenie itp.- dodała.

A wniosek można już złożyć elektronicznie od 1 lipca do końca listopada, papierowo zaś od 1 sierpnia. Pierwsze świadczenia będą wypłacane do 30 września br. – „Dobry Start” podobnie jak „Rodzina 500 plus” – to kolejne rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci oraz inwestycja w naukę młodego pokolenia – komentowała wicewojewoda opolski Violetta Porowska, gospodarz dzisiejszego spotkania w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do 20 r.ż. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, dzieci uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 lat.

Wniosek złożyć może jedno z rodziców, jak i opiekun dziecka. Wniosek o świadczenia dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.  – Co istotne, wnioski będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o przyznanie „500 plus” – wyjaśniała minister Machałek.

Czyli dla przypomnienia są to urzędy miasta lub gmin, ośrodki pomocy społecznej lub inna jednostka wyznaczona w gminie. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba natomiast złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Wicewojewoda Porowska wyjaśnia jednak, że 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci w wieku przedszkolnym oraz na dzieci z tzw. „zerówek”, czyli realizujące roczne przygotowanie szkolne.


Galeria


 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów
 • Dobry Start dla milionów polskich uczniów

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1751
data aktualizacji: 2018-06-11 14:26:06
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone