do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert
w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym
i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów
z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

 W ramach dodatkowego konkursu będą dofinansowywane projekty, odpowiadające Modułowi III:

  • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni) - w rozumieniu art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).

 Na realizację projektów w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 15.000.000 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych).

 Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - dodatkowy konkurs”) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.


Galeria


  • Dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu  Pokonać bezdomność Program pomocy osobom bezdomnym Edycja 2018

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1313
data aktualizacji: 2018-10-18 10:27:40
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone