do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

FAMI 10Program Krajowy Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 (FAMI)

 

  • Program Krajowy, którego celem jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej
  • Programem zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wojewoda Opolski pozyskał środki na realizację projektu

Projekt pn. Przyjazny urząd dla legalnej migracji – etap II                   

  • całkowity budżet projektu: 4,2 mln zł
  • wkład z FAMI: 3,1 mln zł (75%)
  • wkład własny: 1,0 mln zł (25%)

czas realizacji: 2020 - 08.2021

Głównym celem jaki zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji projektu jest poprawa jakości świadczonych usług przez służby Wojewody Opolskiego związanych z obsługą obywateli państw trzecich (OPT) legalnie przebywających na terytorium Polski, będących w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt i pracę oraz legalizację pobytu bliskich krewnych OPT poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich, modernizacji i doposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemców oraz działań informacyjnych. Sprawna i kompetentna obsługa cudzoziemców przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku Urzędu w zakresie jakości świadczenia usług publicznych. Podniesienie standardów jakościowych w pracy urzędników pozwoli szybsze rozstrzyganie spraw cudzoziemców. Poprawa jakości usług rozumiana jest w projekcie wielopłaszczyznowo od zwiększenia dostępności pomieszczeń do obsługi klientów (technicznych, budowlanych, wyposażenia), poprzez wdrażanie i rozbudowę nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi interesanta i jakości tych usług (systemy teleinformatyczne i informatyczne), do podniesienia kompetencji zatrudnionych kadr.

 

https://www.opole.uw.gov.pl/pliki/logo_eu.jpg

Bezpieczna przystań

Projekt nr 12/10-2019/OG-FAMI pn: "Przyjazny urząd dla legalnej migracji etap II"  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji


Galeria


  • FAMI 10

autor: Sperczyńska Justyna, ilość wyświetleń: 563
data aktualizacji: 2020-09-14 10:19:04
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone