do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

FDS 2020. Będą budowane kolejne drogiGminy Pawłowiczki, Bierawa, Zawadzkie i Kietrz to następni  beneficjenci Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki powstałym oszczędnościom przetargowym w ramach realizowanych inwestycji, powstała możliwość dofinansowania zadań z list rezerwowych.

Podpisałem kolejne 4 umowy na realizację zadań gminnych  w ramach FDS. To następne umowy w ramach naboru na ten rok. Przebudowanych, wybudowanych zostanie 3 km w ramach przedmiotowych umów.

Inwestycje realizowane w ramach FDS mają kluczowe znaczenie dla samorządów lokalnych województwa opolskiego, a ich realizacja jest szczególnie istotna z uwagi na obecną sytuację epidemiczną. W czasie stanu epidemii, inwestycje drogowe przyczynią się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także, poprzez tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy, do rozwoju gospodarczego. FDS może pomóc w odbudowie gospodarki.

Dziękuje samorządom za pełną gotowość do realizacji zadań i za bardzo dobrą współpracę.

Podsumowując.

Łącznie na budowę, przebudowę, remont dróg na Opolszczyźnie przyznane zostało na 2020 r. 57,1 mln zł.

Pan Premier 15 kwietnia br. w ramach tej kwoty podpisał listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach FDS w 2020 roku, obejmującą 39 zadań co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 45 kilometrów dróg. W ramach listy znajduje się 8 zadań kontynuowanych z 2019 roku tzw. zadania wieloletnie, w ramach których zostanie przebudowanych 16,306 km dróg na łączną kwotę dofinansowania 22 584 115,07 zł.

Liczba zadań na liście zatwierdzonej przez Premiera

Liczba kontynuowanych zadań wieloletnich

Zadania gminne

Zadania powiatowe

Nowe zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2020 r.

39

8

23

6

2

 

W związku z pojawieniem się oszczędności w ramach realizacji zadań gminnych, Wojewoda Opolski podpisał listę zmienioną nr 3, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 51 kilometrów dróg.

 

Liczba zadań na które do dnia dzisiejszego  zostały podpisane umowy

Liczba kontynuowanych zadań wieloletnich

Zadania gminne

Zadania powiatowe

Nowe zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2020 r.

49

8

32

6

3

 

 

 

 

 

 

 

W ramach podpisanych umów będą realizowane m. in następujące zadania:

  1. Gmina Pawłowiczki  Przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica- Chrósty

Wartość dofinansowania 1 033 936,75 zł, długość drogi 2,400 km

W ramach zadania zostanie przebudowana droga łącząca 3 drogi powiatowe. Realizacja inwestycji znacznie skróci czas dojazdów do ważnych ośrodków gospodarczych, podmiotów gospodarczych, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionu i jego rozwoju.

  1. Gmina Bierawa Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I

Wartość dofinansowania 241 122,17 zł, długość drogi 0,147 km

Planowana droga to jeden z elementów układu komunikacyjnego, łączy się z drogą powiatową i drogą gminną. Realizacja zadania poprawi dostęp mieszkańcom i przedsiębiorcom do drogi powiatowej a następnie do Kędzierzyna Koźla, szczególnie do Zakładów Azotowych Kędzierzyn – Koźle.

  1. Gmina Zawadzkie  Remont ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem

Wartość dofinansowania 336 465,73 zł, długość drogi 0,190 km

Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do lokalnych punktów działalności gospodarczej: punktów usługowych (salon fryzjerski, gastronomia), placówek handlowych Zwiększy się komfort życia mieszkańców, jak również bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Przyczyni się do rozwoju gminy , w której warto inwestować, mieszkać i wypoczywać.

Od początku mojej kadencji na drogi samorządowe w województwie opolskim, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów zostały podpisane umowy na łączną kwotę prawie 391 mln zł.

Łącznie, z dzisiejszymi umowami, uda się wybudować/przebudować/wyremontować ponad 350 km dróg267 zadań gminnych i powiatowych, realizowanych w ramach powyższych Programów.

Ponadto zostało przekazanych ponad 84 mln zł na dofinansowanie budowy, przebudowy, remont, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Tak jak poprzednio, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, umowy podpisano bez udziału przedstawicieli samorządów. Gratuluję wszystkim beneficjentom i życzę powodzenia w realizacji inwestycji – podkreśla wojewoda.

Dziękuję Pani Małgorzacie Kałuży – Swobodzie dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości OUW oraz jej zespołowi za sprawną koordynację wszystkich działań związanych z wdrażaniem i  realizacją FDS w województwie opolskim.


Galeria


  • FDS 2020 Będą budowane kolejne drogi

autor: Sperczyńska Justyna, ilość wyświetleń: 707
data aktualizacji: 2020-09-14 10:39:23
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone