do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

FDS 2020: Kolejne umowy podpisane!Gminy Reńska Wieś, Brzeg, Praszka, Kluczbork, Wilków, Prószków, oraz powiaty oleski i brzeski to kolejni beneficjenci Funduszu Dróg Samorządowych.

Podpisałem kolejne umowy na realizację zadań w ramach FDS w tym 7 zadań gminnych i 2 powiatowe.

To następne umowy w ramach naboru na ten rok. Przebudowanych, wybudowanych zostanie 7 km dróg gminnych i powiatowych w ramach przedmiotowych umów.

Dzięki powstałym oszczędnościom, w ramach kontynuowanych zadań wieloletnich oraz rezygnacji jednego samorządu, powstała możliwość dofinansowania zadań z list rezerwowych.

Realizowane zadania gminne i powiatowe mają bardzo duże znaczenie dla samorządów lokalnych województwa opolskiego, a ich realizacja jest szczególnie istotna z uwagi na obecną sytuację epidemiczną. W czasie stanu epidemii, inwestycje drogowe przyczynią się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także, poprzez tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy, do rozwoju gospodarczego. Dziś FDS może pomóc w odbudowie gospodarki.

Dziękuje samorządom za pełną gotowość do realizacji zadań i za bardzo dobrą współpracę.

Podsumowując.

Łącznie na budowę, przebudowę, remont dróg na Opolszczyźnie przyznane zostało na 2020 r. 57,1 mln zł.

Pan Premier 15 kwietnia br. w ramach tej kwoty podpisał listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach FDS w 2020 roku, obejmującą 39 zadań co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 45 kilometrów dróg. W ramach listy znajduje się 8 zadań kontynuowanych z 2019 roku tzw. zadania wieloletnie, w ramach których zostanie przebudowanych 16,306 km dróg na łączną kwotę dofinansowania 22 584 115,07 zł.

Liczba zadań na liście zatwierdzonej przez Premiera

Liczba kontynuowanych zadań wieloletnich

Zadania gminne

Zadania powiatowe

Nowe zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2020 r.

39

8

23

6

2

 

W związku z pojawieniem się oszczędności w ramach realizacji zadań wieloletnich kontynuowanych w 2020 r. oraz rezygnacji Gminy Nysa, Wojewoda Opolski podpisał listę zmienioną nr 1, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 48 kilometrów dróg.

 

Liczba zadań na które do dnia dzisiejszego  zostały podpisane umowy

Liczba kontynuowanych zadań wieloletnich

Zadania gminne

Zadania powiatowe

Nowe zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2020 r.

45

8

28

6

3

 

 

 

 

 

 

 

W ramach podpisanych umów będą realizowane m. in następujące zadania:

  1. Powiat Brzeski Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim

Wartość dofinansowania 3 261 000,28 zł, długość drogi 0,498 km

W ramach zadania zostanie przebudowany obiekt inżynierski (rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu). Realizacja inwestycji znacznie zwiększy efektywność transportu, stworzy spójną sieć infrastruktury, podniesie atrakcyjność regionu a także wpłynie na mobilność mieszkańców.

 

  1. Gmina Gogolin Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie

Wartość dofinansowania 1 997 436,52 zł, długość drogi 0,990 km

Planowana droga to jeden z elementów układu komunikacyjnego na terenie nowej dzielnicy mieszkaniowej. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta. Wpłynie pozytywnie na poprawę mobilności i dostępności dla mieszkańców do instytucji samorządowych i użyteczności publicznej.

 

  1. Gmina Wilków Przebudowa drogi relacji Bukowie – Gorzesław

Wartość dofinansowania 1 123 739,75 zł, długość drogi 1,677 km

Przebudowa drogi poprawi dostępność komunikacyjną do ważnych instytucji użyteczności publicznejm.in. szkoła podstawowa, świetlica wiejska, dworzec kolejowy, kościół. Zwiększy się komfort życia mieszkańców jak również ich mobilność. Z uwagi na bliskość 3 jednostek OSP skróci się również czas przejazdu między miejscowościami co pozwoli na szybsze dotarcie do miejsc zagrożenia.

 

Od początku mojej kadencji na drogi samorządowe w województwie opolskim, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów zostały podpisane umowy na łączną kwotę prawie 391 mln zł.

Łącznie, z dzisiejszymi umowami, uda się wybudować/przebudować/wyremontować ponad 347 km dróg, 263 zadań gminnych i powiatowych, realizowanych w ramach powyższych Programów.

Ponadto zostało przekazanych ponad 84 mln zł na dofinansowanie budowy, przebudowy, remont, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Tak jak w poprzednich tygodniach, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, umowy podpisano bez udziału przedstawicieli samorządów. Mam nadzieję, że spotkamy się już
w innych warunkach na etapie odbiorów i oddania do użytkowania dróg. Gratuluję wszystkim beneficjentom i życzę powodzenia w realizacji inwestycji – podkreśla wojewoda.

Raz jeszcze dziękuję Pani Małgorzacie Kałuży – Swobodzie dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości OUW oraz jej zespołowi za sprawną koordynację wszystkich działań związanych z wdrażaniem i realizacją FDS w województwie opolskim.


Galeria


  • FDS 2020 Kolejne umowy podpisane
  • FDS 2020 Kolejne umowy podpisane

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1690
data aktualizacji: 2020-05-18 17:09:25
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone