do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

II EDYCJĘ PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2016W dniu 25 lipca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił
„II EDYCJĘ PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2016, dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.

Minister zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego
do składania zapotrzebowania w ww. zakresie, na zasadach określonych
w Programie.

Wzory zapotrzebowań zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/ok2016/

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy przesłać listem poleconym
z dopiskiem na kopercie: Zapotrzebowanie na Program do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole oraz drogą elektroniczną na adres e-mail  psiz@opole.uw.gov.pl w terminie 14 dni od dnia opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj. do dnia 8 sierpnia 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego).


Galeria


  • II EDYCJĘ PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2016

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1650
data aktualizacji: 2016-08-02 14:13:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone