do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Informacja dot. uzupełniania dokumentów 

Informacja dotycząca uzupełniania dokumentów.

 

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 oraz wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu wydziałów merytorycznych i obsługowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, uzupełnianie dokumentów do złożonych wniosków aktualnie odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, oraz w Biurze Podawczym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - w holu głównym, na parterze budynku, w godzinach od 8.00 do 15.00, z zachowaniem wymogów sanitarnych
(w oryginale bądź potwierdzone notarialnie lub w kserokopii z oryginałem do wglądu).

 

W przypadku przesłania oryginałów dokumentów podlegających zwrotowi, ich zwrot
(na pisemną prośbę Wnioskodawcy) nastąpi wraz z decyzją podjętą w prowadzonej sprawie.

 

Składane dokumenty należy zawsze oznaczyć:

 

- imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia cudzoziemca, którego dotyczy wniosek,

- sygnaturą sprawy (np. SO.II.6151……….2020……)

- terminem złożenia wniosku/rozpatrzenia postępowania

- inspektora prowadzącego sprawę

 

W związku z bardzo dużą liczbą prowadzonych postępowań brak tych danych utrudnia identyfikację sprawy i może wydłużać czas oczekiwania na rozstrzygnięcie
autor: Radosz-Adamek Katarzyna, ilość wyświetleń: 5874
data aktualizacji: 2020-06-29 08:46:15
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone