do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera projektu współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i IntegracjiNa podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), w dniu 14 czerwca 2017 r. Wojewoda Opolski ogłosił otwarty nabór na partnera projektu wspófinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr naboru 8/2017/OG-FAMI z terminem składania ofert wynoszącym 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera do wspólnej realizacji projektu, oferty złożyły następujące podmioty:

 

  1. Fundacja Obywatelska Perspektywa, ul. Puławska 24b/14, 02-512 Warszawa
  2. Uniwersytet Opolski, Pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole
  3. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole

 

Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

 

Decyzją Wojewody Opolskiego z dn. 7 lipca 2017 r. do wspólnej realizacji projektu wybrani zostali partnerzy:

  1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole
  2. Uniwersytet Opolski, Pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole

z uwagi na najwyższą ocenę złożonych ofert oraz zaproponowany zakres działań w ramach projektu.

 

Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1258
data aktualizacji: 2017-07-07 15:18:23
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone