do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Kolejne miliony dla Opolszczyzny na m.in. rozwój retencji500 milionów złotych do końca 2023 r. trafi na Opolszczyznę w ramach inwestycji realizowanych przez PGW Wody Polskie m.in. na rozwój retencyjności. - My chcemy tę wodę spiętrzać i zatrzymywać – podkreśla Przemysław Daca, prezes Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Spiętrzenie wody w rzece powoduje, że zwiększa się poziom wód gruntowych wokół cieku na terenie upraw rolnych. Oprócz tego mamy powiązanie z systemem melioracji, który do tej pory był skupiony wyłącznie na odprowadzaniu wody. My chcemy zupełnie zmienić jego rolę, aby nie tylko odprowadzać wodę, ale zatrzymywać ją – wyjaśniał w miniony piątek (5 czerwca) na konferencji prasowej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim Przemysław Daca, prezes PGW Wody Polskie.
Tematem spotkania z mediami było przedstawienie realizowanych na Opolszczyźnie inwestycji przeciwdziałających suszy.

Wojewoda Adrian Czubak zwrócił uwagę na znaczenie małych cieków wodnych w skutecznej retencji. - Takich cieków wodnych o szerokości jeden metr, półtora, dwa metry jest na Opolszczyźnie, czy w skali kraju bardzo wiele. One są podstawą funkcjonowania całego rolnictwa. Na ich bazie i w oparciu o powstałą oraz realizowaną retencję ma oprzeć się walka z suszą.

Wojewoda zwrócił uwagę, że aktualnie w Polsce udaje się zatrzymywać 6,5 procent wody, natomiast celem jest wzrost tego wskaźnika do 18 procent w 2027 roku.

Violetta Porowska, Poseł na Sejm RP podkreśliła, że Rząd pracuje nad specustawą, w której znajdą się rozwiązania prawne ułatwiające i upraszczające działania rolników, samorządów, spółek wodnych, i innych interesariuszy w zakresie retencji
i przeciwdziałania suszy.

Jej zdaniem w porównaniu do innych obszarów kraju, Opolszczyzna nie jest województwem najbardziej dotkniętym przez suszę. – Jednak dla rolników to jest wielkie niebezpieczeństwo i wielki trud pracy. Propozycje składane przez Wody Polskie to realna pomoc dla opolskich rolników i województwa opolskiego. Mam na myśli 148 inwestycji, z których część została zrealizowana, a część jest w planach – mówiła. Wartość tych inwestycji to niemal 20,5 mln złotych.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy o pozostałe inwestycje wodne, Marcin Jarzyński, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do spraw Ochrony Przed Powodzią i Suszą, odarł iż w kolejnym tygodniu
otwierane będą oferty na modernizację trzech dużych jazów: Krępa, Dobrzeń Wielki i Groszowice. - Z kolei na stronach internetowych zostały umieszczone postępowania przetargowe na modernizację śluz: Krapkowice i Januszkowice – komentował.


Wojewoda opolski zapowiedział również, że jeszcze w tym miesiącu (tj. w ok. 23 czerwca) nastąpi otwarcie ofert w zakresie wyłonienia wykonawcy na przebudowę polderu Żelazna.

Prezes PGW Wody Polskie wraz z wojewodą opolskim odwiedził także jeden z jazów piętrzący na potrzeby rolnicze w Gminie Izbicko.

 


Galeria


  • Kolejne miliony dla Opolszczyzny na min rozwój retencji
  • Kolejne miliony dla Opolszczyzny na min rozwój retencji
  • Kolejne miliony dla Opolszczyzny na min rozwój retencji
  • Kolejne miliony dla Opolszczyzny na min rozwój retencji
  • Kolejne miliony dla Opolszczyzny na min rozwój retencji
  • Kolejne miliony dla Opolszczyzny na min rozwój retencji
  • Kolejne miliony dla Opolszczyzny na min rozwój retencji

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1810
data aktualizacji: 2020-06-08 15:20:51
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2024 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone