do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Komunikat dotyczący Odznaki Honorowej Primus in AgendoRozporządzeniem z dnia 7 lipca 2015 r. (Dz. U. poz.1020) Rada Ministrów ustanowiła honorową odznakę Primus in Agendo ("Pierwszy w działaniu").

Do jej nadawania upoważniony został minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny,  który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego,  najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Wnioski zawierające mocne i wyczerpujące uzasadnienie oraz wykazany ścisły związek z działaniami na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny (działaniami którymi kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) o nadanie Odznaki Honorowej Primus in Agendo należy składać w terminie do dnia 16 marca 2018 r. na adres:

 

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45 – 082 OPOLE


Galeria


  • Komunikat dotyczący Odznaki Honorowej Primus in Agendo


Pliki do pobrania
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 1590
data aktualizacji: 2018-02-05 12:43:17
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone