do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Komunikat w związku z rozpoczętym 1 sierpnia 2017 r. naborem wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 do programu Rodzina 500 plusKomunikat w związku z rozpoczętym 1 sierpnia 2017 r. naborem wniosków

na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Z informacji przekazanych przez jednostki gminne – realizujące zadania wynikające z ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dot. świadczenia wychowawczego), ustawy
o świadczeniach rodzinnych (dot. świadczeń rodzinnych), ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dot. świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wynika, że:

1)    w 30 na 71 gmin w woj. opolskim odnotowano zwiększoną liczbę klientów
(w jednostkach ustawiły się kolejki);

2)    w żadnej gminie nie odnotowano zgłoszenia prób wyłudzenia pieniędzy za wypełnienie wniosku, jak również do Wojewody Opolskiego nie wpłynęły dotychczas niepokojące sygnały w tym zakresie;

3)    we wszystkich gminach pracownicy jednostek przyjmujących wnioski na nowy okres świadczeniowy na bieżąco udzielają  klientom informacji o zasadach ubiegania się
o świadczenia. Ponadto w 4 gminach w województwie dodatkowo uruchomiono punkt informacyjny (Bierawa, Kluczbork, Komprachcice, Paczków);

4)    w 24 na 71 gmin w woj. opolskim nie odnotowano wzmożonej liczby klientów zasięgających informacji o świadczeniach;

5)    najczęściej kierowane do pracowników poszczególnych jednostek bezpośrednio realizujących zadania związane z ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego pytania dotyczą:

-        dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku,

-        konieczności złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy, aby móc dalej kontynuować jego pobieranie,

-        czy są dostępne druki wniosków,

-        koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

-        terminów składania wniosków,

-        utraty i uzyskania dochodów,

-        konieczności zasądzenia alimentów, terminów wypłaty świadczeń

6)    do tej pory na infolinii 500 plus uruchomionej przez Wojewodę Opolskiego 31 lipca br. do 3 sierpnia odnotowano średnio 20 telefonów dziennie. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły:

-        zmian jakie wprowadzono do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

-        dokumentów, które należy dołączyć do wniosku,

-        sposobu obliczania dochodu,

-        sposobu ustalania składu rodziny,

-        prawa do świadczeń w przypadku rozwiedzionych rodziców.

 

 

 

W okresie od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2017 r. złożono następującą liczbę wniosków
o ustalenie prawa do określonych świadczeń na nowy okres świadczeniowy 2017/2018:

1)    3 668 o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

2)    581 o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

3)    80 o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółową informację o liczbie złożonych wniosków w podziale na dzień oraz formę (papierowo lub elektronicznie) złożenia przedstawia poniższa tabela:

Data złożenia wnioski

Liczba złożonych wniosków
w formie papierowej o:

Liczba złożonych wniosków
w formie elektronicznej o:

Świadczenie wychowawcze

(500+)

Świadczenia rodzinne

Świadczenie
z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie wychowawcze

(500+)

Świadczenia rodzinne

Świadczenie
z funduszu alimentacyjnego

01.08.2017 r.

713

204

23

809

0

0

02.08.2017 r.

821

213

26

546

2

0

03.08.2017 r.

587

162

31

192

0

0

RAZEM

2 121

579

80

1 547

2

0


Galeria


  • Komunikat w związku z rozpoczętym 1 sierpnia 2017 r naborem wniosków  na nowy okres świadczeniowy 20172018 do programu Rodzina 500 plus

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1622
data aktualizacji: 2017-08-04 16:21:33
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone