do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

KontaktOpolski Urząd Wojewódzki

 
 
Godziny otwarcia urzędu: 7:30 - 15:30
Ulica: Piastowska 14
Miejscowość: 45-082 Opole
Telefon do Biura Obsługi Klienta:

222 500 131

(77) 45 24 125

Fax: (77) 45 24 705
NIP 754-11-16-953
Regon 000514325
WWW: http://www.opole.uw.gov.pl
ePUAP (adres skrytki): /55s5j1nbiz/SkrytkaESP
Godziny otwarcia kasy: 9:00 - 14:00
 
Oddział Paszportów
Godziny przyjęć klientów: poniedziałek 7.45 - 16.30
wtorek - piątek 7.45 - 15.00
Ulica: Ozimska 19 II p.
Miejscowość: 45 - 056 Opole
Telefon: (77) 44 11 540
Fax: (77) 45 38 971
   
Biuro Wojewody  
telefon (77) 45 24 252
e-mail:  bw(at)opole.uw.gov.pl
Dyrektor mnieckarz(at)opole.uw.gov.pl
Rzecznik rzecznik(at)opole.uw.gov.pl
Biuro Prasowe (77) 45 24 330

 

 

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, te.774524125, email:bok@opole.uw.gov.pl
  • W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Kontakt do Inspektora Ochrona Danych – iod@.opole.uw.gov.pl lub listownie: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
  • Pani/Pana dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  • Administrator nie przewiduje innego udostępniania Pani/Pana danych – niż w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa, tym samym Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania realizacja zgłoszeń nie jest możliwa.

   wpisz wynik*  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu. Zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.* Pola wymagane.

Jeśli chcieliby Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, to proszę przesłać wiadomość na adres mailowy bok@opole.uw.gov.pl ze wskazaniem celu realizacji zgłoszenia.


autor: Życzyńska Katarzyna, ilość wyświetleń: 298814
data aktualizacji: 2020-06-30 09:05:18
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone