do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

LUTOWA AKTUALIZACJA WYKAZU OPP – 1% ZA 2019 ROKDyrektor Narodowego Instytutu Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 11 lutego 2020 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku.

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji
    lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

Dodatkowo Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia w wykazie te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że zamieszczenie przez nie po terminie sprawozdań
w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez
ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych (art. 27a ust. 3a ww. ustawy).

Z wykazu wg stanu na dzień 14 stycznia 2020 roku, zawierającego 8 808 organizacji pożytku publicznego, usunięto 15 organizacji a dodano 34 organizacje.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 827 organizacji pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdfxlxs i ods).

 

źródło: pozytek.gov.pl


Galeria


  • LUTOWA AKTUALIZACJA WYKAZU OPP – 1 ZA 2019 ROK

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 569
data aktualizacji: 2020-03-11 21:48:55
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone