do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Maluch + 2020 - o programieProgram „MALUCH+” 2020  składa się z 3  modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych oraz  miejsc u dziennych opiekunów.

Program adresowany jest do:
jednostek samorządu terytorialnego (jst):
 - gmin
 - powiatów
 - województw


podmiotów innych niż jst :
- osób fizycznych, w tym pracodawców oraz osób współpracujących z pracodawcami
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.
 Moduł 1 - dla jst
Utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz  zapewnienie ich funkcjonowania, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 

Moduł 2 - dla jst
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu "MALUCH+", w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 

Moduł 3- dla podmiotów innych niż jst
Utworzenie w 2020 r. nowych miejsc opieki. Tworzenie miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do Rejestru Żłobków i Dziennych Opiekunów w dniu ogłoszenia programu tj. 02.10.2019 r.

Szczegółowa informacja o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022

 

W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020 – moduł 4 stanowiący uzupełnienie do programu ogłoszonego 2 października 2019 r.

 

Program adresowany jest  do podmiotów innych niż jst :
> osób fizycznych, w tym pracodawców oraz osób współpracujących z pracodawcami
> osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.
> Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
> W przypadku ofert uwzględniających funkcjonowanie w 2020 r. miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej  opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.

Szczegółowa informacja o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4

 

Pliki do pobrania
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 4550
data aktualizacji: 2019-12-11 19:02:49
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone