do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Maluch 2021 - o programie 

PROGRAM  MALUCH+ 2021- KONSULTACJE

Od  24 sierpnia 2020 r w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczną się konsultacje dotyczące założeń programu „MALUCH+” 2021.
W celu umożliwienia dotarcia  z informacją o programie do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów uruchomiony zostanie:

adres mailowy: 
maluch2021 @ opole.uw.gov.pl
infolinia  o numerze: 77 45 24 422  czynna w godzinach od 10:00 do 13:00.

 

Program „MALUCH+” 2021  składa się z 4  modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych oraz  miejsc u dziennych opiekunów.

Program adresowany jest do:
jednostek samorządu terytorialnego (jst): :
 - gmin
 - powiatów
 - województw


>podmiotów innych niż jst 
- osób fizycznych, w tym pracodawców oraz osób współpracujących z pracodawcami
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.
 Moduł 1 - dla jst
Dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.) oraz  ich funkcjonowania.

Moduł 2 - dla jst
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu "MALUCH+" (również edycji 2020), w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 

Moduł 3- dla podmiotów innych niż jst
Dofinansowanie do tworzenia w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.

Moduł 4- dla podmiotów innych niż jst
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).

Szczegółowa informacja o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem 
Link do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2024

 

Pliki do pobrania
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 1437
data aktualizacji: 2020-08-24 14:19:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone