do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

MALUCH – edycja 2015Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/ogloszenie-o-konkursie/

ogłoszono  otwarty  konkurs  ofert  na  finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH - edycja 2015”.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH” realizowany jest w 2015 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów,
w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia
w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;

 • Moduł 2 (dla gmin) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r.
  z udziałem programu „MALUCH”.

Na moduł 2 przeznacza się 30 mln zł – z możliwością zwiększenia
w przypadku   niewykorzystania środków w pozostałych modułach.

 • Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.Na moduł 3 przeznacza się 50 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków
  w pozostałych modułach;
 • Moduł 4 - „MALUCH na uczelni” (dla uczelni i współpracujących
  z uczelniami podmiotów)
  - utworzenie w 2015 r. nowych miejsc
  w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na moduł 4 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia
w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2015 r.

 

Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 11 marca 2015 r.

moduł 2 – do dnia 25 lutego 2015 r.

moduł 3 – do dnia 11 marca 2015 r.

moduł 4 – do dnia 11 marca 2015 r.

Oferty w formie pisemnej składane są do Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także formie elektronicznej na adres e-mail Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego -
psiz(at)opole.uw.gov.pl.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”, który dostępny jest do pobrania na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/ogloszenie-o-konkursie/

Informacje dot. Programu oraz wzory dokumentów określonych w Programie będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w zakładce „Programy Rządowe” https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/maluch-2015.html


Galeria


 • MALUCH – edycja 2015

autor: Szopiński Jacek, ilość wyświetleń: 4241
data aktualizacji: 2015-02-18 08:29:50
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone