do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Maluch Plus: otwarty konkurs ofert29 lipca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021,  na który przeznaczona została kwota 450 mln zł.

Analogicznie do poprzednich edycji, program „MALUCH+” 2021 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

O dofinansowywanie mogą ubiegać się  jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

Oferty należy składać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie:

moduł 1  - od 7 września do 16 października 2020 r.

moduł 2, 3 i 4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje o programie i konkursie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021

Na stronie internetowej Urzędu będą sukcesywnie publikowane informacje o programie oraz wzory dokumentów do ofert konkursowych. W drugiej połowie sierpnia 2020 r. planowane są spotkania informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów prywatnych dotyczące programu. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu.

 


Galeria


  • Maluch Plus otwarty konkurs ofert

autor: Próchniak Mirosław, ilość wyświetleń: 1475
data aktualizacji: 2020-09-11 12:23:45
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone