do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Modernizacja jazów odrzańskichModernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice
- woj. opolskie (etap II)

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO 2014-2020

Aktualna wartość Projektu: 154 mln PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 130,8 mln PLN

Okres realizacji Inwestycji:

- I kwartał 2017r.

- I kwartał 2023r.

Decyzje wydane przez Wojewodę Opolskiego dotyczące Projektu:

 • Decyzja nr 16/W/2020 z dnia 09.03.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę jazu sektorowego Groszowice wraz ze sterownią jazu, przepławką i obiektami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie - etap II”, realizowanej na nieruchomościach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działki nr: 139/38, 140/38 obręb 0022 Chrzowice oraz 516/235 obręb 007 Boguszyce jednostka ewidencyjna 160910_5 Prószków obszar wiejski; 58, 61, 63/10, 63/15, 63/18, 70/2, 91, 123, 127, 163 obręb 0058 Groszowice, jednostka ewidencyjna 166101_1M. Opole.
 • Decyzja nr 35/W/2020 z dnia 16.04.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę jazu sektorowego Dobrzeń wraz ze sterownią jazu, przepławką i obiektami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie - etap II”, realizowanej na nieruchomościach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działki nr: 1759/67, 1426/10 obręb 0035 Dobrzeń Wielki oraz 1160/78, 597/82, 598/82, 404/91, 408/82, 548/73, 546/73, 549/73, 592/17, 590/16, 596/83, 577/16,  573/16, 565/17, 581/16, 547/73 obręb 0036 Dobrzeń Mały, jednostka ewidencyjna 160903_2 Dobrzeń Wielki.
 • Decyzja nr 34/W/2020 z dnia 22.04.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę jazu sektorowego Krępa wraz ze sterownią jazu, przepławką i obiektami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie - etap II”. Ww. inwestycja realizowana jest na działkach gruntowych oznaczonych w operacie gruntów i budynków numerem 1, 2, 16/15, 17, obręb Rozwadza oraz dz. nr 552, 555, 671 obręb Krępna.
 • Decyzja nr 33/W/2020 z dnia 22.04.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę nabrzeża wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach inwestycji: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie  - etap II”. Ww. inwestycja realizowana jest na działkach gruntowych oznaczonych w operacie gruntów i budynków numerem 553, 658/1, 661 jednostka ewidencyjna 160505_5 obręb Krępna.

Ważniejsze informacje o Projekcie

W dniu 28.04.2020r. zawarto Umowę o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0073/19-00 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Aktualna wartość Projektu: 154 mln PLN, w tym dofinansowanie UE w wysokości 130,8 mln PLN. Okres realizacji inwestycji 2017-2023 .  Okres realizacji rzeczowej ( realizacja robót 2020-2022).

 

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest udrożnienie szlaku żeglownego na Odrze i przywrócenie możliwości transportowych poprzez zapewnienie stałego i stabilnego poziomu piętrzenia wody gwarantującego żeglugę. Cele szczegółowe inwestycji to:

 • rozwijanie transportu z wykorzystaniem Odrzańskiej Drogi Wodnej;
 • poprawa warunków eksploatacji jazów i wyeliminowanie ich awaryjności;
 • dostosowania jazów do postępujących zmian klimatycznych związanych m.in. z prognozowanymi powodziami i suszami;
 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb zapewnienia sprawnej migracji ryb.

Zakres inwestycji:

W ramach projektu realizowane są trzy oddzielne przedsięwzięcia, w skład których wchodzą następujące prace:

 • wymiana zamknięć sektorowych jazów na zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym i niezbędną przebudową konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł;
 • budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych;
 • budowa nadbudówki maszynowni i kładki do osiedli przystopniowych;
 • przebudowa kładki nad jazem, sterowni jazowych, tam rozdzielczych, ubezpieczenia poszurów jazowych i brzegów w rejonie jazów;
 • przebudowa drogi i placów dojazdowych oraz infrastruktury energetycznej;
 • wyposażenie w systemy automatycznego i zdalnego sterowania klapami oraz w systemy monitorujące pracę urządzeń i bezpieczeństwo budowli.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 552
data aktualizacji: 2020-07-24 10:57:04
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone