do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice oraz z przebudową awanportówPROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Całkowity koszt realizacji inwestycji:

171 520 000,00 zł brutto

Realizacja robót budowlano-montażowych:

Wrzesień 2020 r. – Lipiec 2023 r.

15 kwietnia 2020 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję o numerze 28/W/2020 pozwolenie na budowę dla  inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej śluzy pociągowej oraz istniejącej śluzy małej poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu śluzy o parametrach 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości użytkowej, wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym „Januszkowice”, oraz budowę głowy dolnej, górnej, pośredniej, budowę kładki technologicznej na odcinku od lewego przyczółku jazu do lewego brzegu kanału Odry nad komorami śluzowymi. Zakres prac związany z przedsięwzięciem pozwoli na zapewnienie ciągłości żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej w przypadku ewentualnej awarii jednej ze śluz.

Wojewoda Opolski 5 maja 2020 r. wydał decyzję o numerze IN.I.7840.6.1.2020.AM, pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Zadanie to obejmuje regulację prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym Januszkowice, wraz z wykonaniem opaski brzegowej i przebudową tamy rozdzielczej od wody dolnej, a w konsekwencji poprawa warunków korzystania z wód i przeprowadzania wód powodziowych.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa powodziowego, ponieważ projekt w znaczący sposób zminimalizuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii w obrębie stopnia wodnego i związanych z tym szkód w środowisku powstałych po przejściu wód powodziowych.

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 624
data aktualizacji: 2020-07-24 10:56:41
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone