do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Nabór projektów do Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na 2014 r.Wojewoda Opolski ogłasza nabór projektów do Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na 2014 r.

 Podmiotami  uprawnionymi do składania projektów są:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego
  2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Projekty należy składać do 19 września 2014 r. do Kuratorium Oświaty w Opolu:

- w wersji elektronicznej na adres: kontakt(at)kuratorium(.)opole(.)pl oraz

- w wersji papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Projekty powinny zawierać:

- plan działania zgodny z priorytetami Programu,

- preliminarz wydatków,

- harmonogram realizacji.

Na realizację programu w roku 2014 przeznaczona jst kwota 299 tys. zł. Projekty powinny być zrealizowane i rozliczone do końca 2014 r.

Priorytetowe zadania (cele) rekomendowane przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” to:

- kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki,

- zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,

- promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Uchwała Rady Ministrów nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” znajduje się w pliku .pdf załączonym do tego ogłoszenia.  

 

 

Pliki do pobrania
autor: Szopiński Jacek, ilość wyświetleń: 3438
data aktualizacji: 2014-09-04 10:18:33
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone