do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Nabór wniosków na 2020 rok w ramach Funduszu Dróg SamorządowychWOJEWODA OPOLSKI

na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia

23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.)

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2020

W RAMACH

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Celem Funduszu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego
i powiatowego z wyjątkiem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Wnioski należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru

 

w Kancelarii Ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
ul. Piastowska 14, piętro I, pok. 150, 151, w godz. 730 – 1530  

lub pocztą na adres

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Każdy wniosek należy złożyć w osobnej kopercie z dopiskiem:

„Fundusz Dróg Samorządowych”

Wniosek złożony po terminie wskazanym powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach naboru wynosi

57 115 114,12 zł.

w tym na zadania

gminne 39 980 579,88 zł.

powiatowe 17 134 534,24 zł.
autor: Sperczyńska Justyna, ilość wyświetleń: 2438
data aktualizacji: 2019-07-26 14:43:24
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone