do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Nabór wniosków na 2020 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowychW dniu dzisiejszym Wojewoda Opolski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wysokość środków dla województwa opolskiego na rok 2020 przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 31 045 690,35 zł.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest organizator publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730), z wyłączeniem związku metropolitalnego i ministra właściwego do spraw transportu.

Wnioski o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą można składać w terminie od dnia 13.11.2019 r. do 29.11.2019 r., w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14, w biurze podawczym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski:

  1. doręczone po upływie terminu,
  2. nieuzupełnione w terminie wyznaczonym przez wojewodę,
  • nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/Ogloszenie-o-naborze-na-2020-rok.html

 
autor: Sperczyńska Justyna, ilość wyświetleń: 955
data aktualizacji: 2019-11-08 14:55:03
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone