do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

NABÓR ZGŁOSZEŃ PROJEKTÓW DO PROGRAMU UZUPEŁNIANIA LOKALNEJ I REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ – KOLEJ+ DO 2028 ROKUCelem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Co muszę zrobić żeby zgłosić miejscowość do udziału w Programie?


1. Nabór zgłoszeń będzie się składać z dwóch etapów

2. W I etapie – przez okres 3 miesięcy przyjmowane będą zgłoszenia od jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych/związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, w imieniu których działa lider w formie formularza projektu do Programu wraz z wymaganymi załącznikami – termin na złożenie zgłoszenia upływa z dniem 26 sierpnia br.


3. Po I etapie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do II etapu

4. W II etapie wnioskodawcy będą mieli 12 miesięcy (od otrzymania informacji o wynikach oceny formalnej i zakwalifikowaniu się projektu do etapu II) na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, w tym opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego

5. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu

6. Wnioskodawcy będą mieli możliwość jednorazowego uzupełnienia braków na każdym etapie naboru

7. Zgłoszenia do Programu/dokumenty aplikacyjne należy przesyłać z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej E-PUAP, dostępnej pod adresem http://www.epuap.gov.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kolejplus(at)plk-sa(.)pl lub w sposób tradycyjny, nadając przesyłkę poleconą lub składając osobiście bezpośrednio do kancelarii w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie, ul. Targowa 74

8. Wszelkie zapytania dotyczące warunków naboru określonych w Wytycznych naboru projektów do Programu należy kierować na adres e-mail: kolejplus(at)plk-sa(.)pl 

9. Wytyczne naboru projektów do Programu, szczegółowy schemat postępowania dot. zgłaszania projektów wraz z załącznikami dostępne są poniżej 

 

Zgłoszenia można dokonać na stronie: https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/


Galeria


  • NABÓR ZGŁOSZEŃ PROJEKTÓW DO PROGRAMU UZUPEŁNIANIA LOKALNEJ I REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ – KOLEJ DO 2028 ROKU

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 793
data aktualizacji: 2020-06-17 14:01:27
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone