do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Nowe formy wsparcia finansowego dla rolników i przedsiębiorców rolnych z PROW 2014-2020Rolnicy i przedsiębiorcy rolni mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o pomoc finansową dla swoich gospodarstw. Nabór wniosków jest prowadzony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. O szczegółach mówili dziś na konferencji prasowej wojewoda opolski Adrian Czubak oraz dyrekcja opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Adrian Czubak, wojewoda opolski zwrócił szczególną uwagę na programy związane z nawadnianiem i walką z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). - W celu zwiększenia bezpieczeństwa rozszerzono odstrzał dzików do 200 procent, ponadto prowadzona jest kontrola przebywania zwierząt – podkreśla.

ARiMR ogłasza nabór na możliwość sfinansowania inwestycji w gospodarstwach w obszarze nawadniania. Zachęcamy rolników, aby w te inwestycje wchodzili – dodaje wojewoda.

Aby zabezpieczyć gospodarstwa przez wirusem ASF Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyspieszyła nabór na inwestycje w gospodarstwach, które mają ograniczać skutki prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych czy katastrof.

Wnioski rolnicy mogą składać do 17 kwietnia. - W ramach tego działania można grodzić gospodarstwa, a taki płot musi zabezpieczać przez podkopaniem i mieć minimum 1,5 metra wysokości - mówi Jolanta Bińczycka, naczelnik Wydziału Biura Wsparcia Inwestycyjnego w ARiMR w Opolu.

 

Podczas konferencji wojewoda opolski nawiązał również do dzisiejszego spotkania w Pałacu Prezydenckim. – Prezydent RP Pan Andrzej Duda, rozmawiał z ministrami rolnictwa Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii, Polski oraz komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, w sprawie trwających obecnie negocjacji ws. wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Postulatem jest aby dopłaty dla polskich rolników zostały zrównane ze średnim poziomem UE, to znaczy aby polski rolnik nie otrzymywał mniej niż średnia w UE – wyjaśniał wojewoda.

W konferencji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim ponadto udział wzięli: Jan Stępkowski, dyrektor opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Aleksandra Magiera

naczelnik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich  opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Lech Piotr Waloszczyk

dyrektor Oddziału Regionalnego w Opolu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Marek Froelich, prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu praz Mariusz Litwinowicz, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Rolniku, zapamiętaj te daty!

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

  • Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.
  • Od  28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.
  • Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. W tym naborze preferowane będą inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców niemodyfikowanych genetycznie.
  • Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania "Współpraca" wydłużony do 12 marca 2020 roku. Informacje na temat działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014 -2020 udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.
  • 15 marca 2020 r. uruchomione zostanie działanie „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020. Celem działania jest poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich i zachęcenie rolników do utrzymywania ich w warunkach lepszych niż obowiązkowe wymagania w tym zakresie.

Płatności z tytułu działania „Dobrostan zwierząt” polegają na rekompensowaniu rolnikowi dodatkowych kosztów/utraconych przychodów wiążących się z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów. Płatności w ramach działania nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne dotyczące bieżących i przyszłych naborów oraz informacje dotyczące kryteriów otrzymania środków pomocowych czy składania wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam również dostępny jest bieżący harmonogram naboru wniosków w ramach Programu.

 


Galeria


  • Nowe formy wsparcia finansowego dla rolników i przedsiębiorców rolnych z PROW 2014-2020
  • Nowe formy wsparcia finansowego dla rolników i przedsiębiorców rolnych z PROW 2014-2020

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1527
data aktualizacji: 2020-02-24 20:43:30
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone