do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszychMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do otwartego konkursu ofert o otwartym konkursie ofert w ramach  rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020

 Resort zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwana dalej UDPP; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020. 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS powstał po to, by wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów, w szczególności w zakresie edukacji, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz usług społecznych dla osób starszych. Dotychczas w latach 2016-2019 w całej Polsce, w ramach Programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Budżet programu na rok 2020, podobnie jak w latach poprzednich, to 40 mln zł, natomiast  wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Co ważne, za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Uwaga, dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jak i kiedy złożyć ofertę?

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl/

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod wyżej wskazanym linkiem.


Galeria


  • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach  rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 857
data aktualizacji: 2020-01-13 09:26:29
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone