do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.Określenie liczby osób bezdomnych jest działaniem zmierzającym do poznania skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, czy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin oraz dotyczącą np. liczby noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych. Ostatnie Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zostało przeprowadzone w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku, a jego wyniki zostały przedstawione jako jeden z rozdziałów materiału informacyjnego: Sprawozdanie
z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (8/9 lutego 2017
)” - które jest zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponieważ Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzane jest co
2 lata,  kolejna edycja odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. 

 

Pismem z dnia 20 grudnia 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła się do wszystkich Wojewodów o koordynację działań związanych
z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach.

 

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” - chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych.

 

Miejsca przebywania osób bezdomnych, do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie to przede wszystkim:

 • noclegownie;
 • schroniska dla osób bezdomnych;
 • ogrzewalnie;
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;
 • zakłady karne, areszty śledcze;
 • izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;
 • pustostany, domki na działkach, altany działkowe;
 • miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;

 

W województwie opolskim badanie zostanie przeprowadzone w dniu 13 lutego 2019 r.

 

Koordynatorem wojewódzkim badania liczby osób bezdomnych jest:

Agnieszka Kasprzyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
i Zdrowia, tel. 77 45 24 245, e-mail: kontakt

 

Poniżej zamieszczono do wykorzystania przydatne załączniki, w tym wskazówki, dotyczące sposobu realizacji badania.

 


Galeria


 • Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1479
data aktualizacji: 2019-01-14 14:39:31
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone