do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Podsumowali wsparcie dla osób niepełnosprawnychW dobie pandemii osoby niepełnosprawne znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji i często zdane były na pomoc innych. Z pomocą przyszedł m.in. Fundusz Solidarnościowy, którego zadaniem jest kompleksowe wsparcie nie tylko osób z dysfunkcjami.

Na Fundusz Solidarnościowy, składają się cztery programy. Są to: Usługi Opiekuńcze, Opieka Wytchnieniowa, Centra opiekuńczo- mieszkalne i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Jak podkreślała, podczas wczorajszej konferencji prasowej wicewojewoda opolski Teresa Barańska szczególnie ważne w tym czasie są kwestie opiekuńcze. - Działania i wsparcia dla osób niepełnosprawnych to bardzo ważna sprawa, szczególnie w dobie koronawirusa. Te osoby mają dodatkowe utrudnienia. Opieka, pomoc jest niezwykle ważna. Stąd też te działania jak asystent czy opieka wytchnieniowa – mówiła.

Celem programu Opieka Wytchnieniowa jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Adresatem programu są gminy oraz powiaty, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 80 % kosztów realizacji usług. W 2019 r. na terenie Opolszczyzny z programu tego skorzystały 3 gminy i 2 powiaty na łączną kwotę niemal 169 tys. zł. Obecnie – w edycji 2020 – do programu zgłosiło się już 7 gmin oraz jeden powiat. Łączna wartość wniosków przekracza tym razem 301 tys.

Łukasz Żmuda, dyrektor opolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób zauważył, że działania pomocowe dla osób niepełnosprawnych były szczególnie istotne na początku pandemii, w pierwszych jej tygodniach. - Bardzo szybko, już w marcu uruchomiliśmy dodatkowe wsparcie dla utrzymania zatrudnia osób z niepełnosprawnościami. Podnieśliśmy kwoty bazowe tych środków. Dodatkowo zapadła szybka decyzja dotycząca utrzymania projektów realizowanych dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.

Włodzimierz Ożga, wiceprezes opolskiego Polskiego Związku Niewidomych zwrócił uwagę, iż – na przestrzeni ostatnich tygodni, osoby niepełnosprawne szczególnie borykały się z codziennymi czynnościami, które były dla nich awykonalne z uwagi na m.in. społeczną kwarantannę. - W tym wypadku bardzo dobrze zadziałał projekt "Centrum Usług Asystenckich". Jego główną zasadą jest uspołecznianie jak wychodzenie do kin, teatrów. Oczywiście w czasie pandemii było to niemożliwe, ale tutaj sprawdziło się robienie zakupów, załatwianie spraw pilnych – mówił.

Mieczysław Wojtaszek, pełnomocnik wojewody opolskiego do spraw osób niepełnosprawnych zwrócił uwagę, że dodatkowe wsparcie - w obliczu pandemii trafiło i będzie trafiać do dzieci. - Oprócz bonu turystycznego dostaną dodatkowe 500 złotych z tytułu niepełnosprawności - zaznacza Wojtaszek. - Także dzieci, uczestnicy warsztatów, kiedy były one zamknięte, mogły się starać o 500+ w okresie od marca do czerwca.

Konferencja prasowa była transmitowana online w asyście tłumacza j. migowego W.Ożgi. 
 


Galeria


  • Podsumowali wsparcie dla osób niepełnosprawnych
  • Podsumowali wsparcie dla osób niepełnosprawnych
  • Podsumowali wsparcie dla osób niepełnosprawnych

autor: Próchniak Mirosław, ilość wyświetleń: 1268
data aktualizacji: 2020-09-11 12:18:13
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone