do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Porozumienia z wojewodami w sprawie warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych podpisane30 lipca 2019 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał porozumienia z wojewodami określające zasady dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zapewnienie jednolitych warunków przekazywania dopłat organizatorom publicznego transportu zbiorowego we wszystkich regionach Polski.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął realną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, z którym nie zawsze mogą poradzić sobie samorządy. Dzięki ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jeszcze w tym roku wspomożemy je kwotą 300 mln zł na przywracanie lokalnych linii autobusowych, a w każdym kolejnym roku będzie to po 800 mln zł – podkreślał minister Adamczyk.

Zawarte dziś porozumienia w przejrzysty sposób określają zasady współpracy dysponenta funduszu, którym jest minister infrastruktury, z instytucjami odpowiedzialnymi za przekazywanie dotacji oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem, którymi są wojewodowie. Zawarcie porozumień wynika z przepisów ustawy powołującej Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która weszła w życie 18 lipca 2019 r.

- Dość tego, że ludzie z mniejszych miejscowości nie mogą np. dojechać do lekarza, praktykującego w większym mieście. Dziś podpisałam z ministrem infrastruktury wspaniałe i ważne dla Opolszczyzny porozumienie, Dziękujemy Rządowi PiS, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrowi Adamczykowi, za to że mieli odwagę wziąć się „za bary” z tym wielkim wyzwaniem wykluczenia komunikacyjnego – komentowała biorąca dziś udział w uroczystości wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

W porozumieniach opisano w szczególności sposób i terminy wypłaty dofinansowania, zasady i warunki wykorzystania oraz zwrotu dotacji, a także wytyczne dotyczące treści umowy o dopłatę zawieranej pomiędzy wojewodą a organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Dotacje z funduszu będą przyznawane na podstawie stosownych wniosków wojewodów. Następnie środki te zostaną przekazane organizatorom publicznego transportu zbiorowego w formie dopłat do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków przeznaczonych na dofinasowanie funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych 800 mln zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Źródło info.: Ministerstwo Infrastruktury

Foto. MI / OUW

 


Galeria


  • Porozumienia z wojewodami w sprawie warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych podpisane
  • Porozumienia z wojewodami w sprawie warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych podpisane
  • Porozumienia z wojewodami w sprawie warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych podpisane

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1349
data aktualizacji: 2019-07-30 15:31:58
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone