do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015Minister Pracy i Polityki Społecznej  17 marca 2015 roku ogłosił

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania w ramach Programu na zasadach określonych w Programie.

Treść Programu oraz wzór zapotrzebowania na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny (Tabelka Gminy) i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (Tabelka Powiaty) znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/ok2015/.

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole oraz drogą elektroniczną na adres e-mailkontakt_formularz-kontaktowy">kontakt w terminie do 30 marca 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 
autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 2590
data aktualizacji: 2015-03-19 09:42:26
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone