do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 lipca 2019 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Program dotyczy dofinansowania kosztów wynagradzania asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.

Zapraszamy samorządy z terenu województwa opolskiego do składania zapotrzebowań na środki finansowe na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.

Dokumenty dostępne na stronie MRPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2019

Zapotrzebowania należy składać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w formie papierowej i elektronicznej, z dopiskiem „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca br. (liczy się data wpływu do tut. urzędu).

Zapotrzebowania w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP
z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.


Galeria


  • Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1205
data aktualizacji: 2019-07-18 10:52:52
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone