do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Program „Opieka 75+”W odpowiedzi na zachodzące procesy demograficzne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało Program „Opieka 75+”.

Celem tego programu jest zapewnienie osobom w wieku 75+ – zamieszkałym na terenach małych gmin (do 20 tys. mieszkańców w tym gmin wiejskich) wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie

Program zakłada:

  • poprawę jakości życia osób w wieku 75+, umożliwienie gminom rozszerzenia oferty w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla tej grupy, jak również wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
  • zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców – to cel programu „Opieka 75+”, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne.

Na realizację programu zaplanowano ponad 57  mln złotych.

Środki finansowe z programu „Opieka 75+” mogą być przeznaczone z jednej strony  na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej – na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, jest zadaniem własnym gmin. Tym samym gminy finansują to zadanie z ich środków własnych,  a to oznacza, że zapewnienie tego rodzaju usług może być utrudnione szczególnie w małych gminach.

 

Szczegółowe informacje na stronie

https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-opieka-75/


Galeria


  • Program Opieka 75

autor: Żukowski Marcin, ilość wyświetleń: 2530
data aktualizacji: 2017-12-08 13:36:41
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone