do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w dniu 17 marca 2016 r., „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”, dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Minister zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania w zakresie ww. Programu, na zasadach określonych w Programie.

Wzory zapotrzebowań zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/ok2016/

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy przesłać listem poleconym
z dopiskiem na kopercie: Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole oraz drogą elektroniczną na adres e-mail  psiz@opole.uw.gov.pl w terminie 14 dni od dnia opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tj. do dnia 31 marca 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego).


Galeria


  • Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

autor: Gęsiarz Katarzyna, ilość wyświetleń: 2564
data aktualizacji: 2016-03-18 12:56:49
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone