do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Rozmawiano o suszy18 lutego br., w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu, odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe pt. „Susza- zagrożenia dla upraw rolniczych”.

Podczas spotkania dokonano diagnozy zjawiska suszy rolniczej na terenie woj. opolskiego oraz podsumowano działania zmierzające do m.in. likwidacji jej skutków.

W posiedzeniu poza wojewodą opolskim Adrianem Czubakiem i wicewojewodą opolskim Teresą Barańską jak i przedstawicielami Izby Rolniczej, uczestniczyli również włodarze oraz przedstawiciele samorządów, a także członkowie Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wojewoda opolski podkreślił, iż zdaje sobie sprawę z problemu jaki niesie dla rolników zjawisko suszy, jednakże On sam jak i Komisje muszą przestrzegać obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Wspomniał również o protestach rolników z pow. brzeskiego w 2018 r., gdzie na ich prośbę zorganizował spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w siedzibie Ministerstwa w Warszawie.

Wojewoda przedstawił podstawowe dane dot. prac Komisji w woj. opolskim w 2019 r. , m.in. nt.:  liczby protokołów, szacunkowej kwoty szkód itp. Porównał również suszę w 2018 r., gdzie sporządzono o połowę mniej protokołów niż w 2019 r. W swoim wystąpieniu zaznaczył również, iż obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW), pracuje nad aktualizacją wytycznych dla Komisji, które będą ogłoszone w II kwartale br. Ponadto, wojewoda poinformował uczestników, iż w  OUW, trwają prace nad aktualizacją zarządzenia powołującego Komisje, iż wystąpił do Komisji w celu przekazania uwag i sugestii dot. obowiązujących przepisów i wytycznych
w zakresie szacowania szkód, dzięki którym będzie można uniknąć błędów i problemów z jakimi borykały się Komisje w 2019 r.

Wojewoda wspomniał również o tym, iż w 2019 r. zorganizował spotkanie dla przedstawicieli j.s.t z woj. opolskiego ze specjalistami z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), którzy przedstawili uwarunkowania techniczne i finansowe dot. budowy stacji monitoringu na terenie zainteresowanych gmin. Przekazał informacje, iż ponownie zwróci się do j.s.t z woj. opolskiego z prośbą o rozważanie tematu budowy stacji na ich terenie. 

Kluczowym aspektem, który przekazał uczestnikom spotkania, była informacja o stworzeniu zespołu – grupy roboczej ds. suszy, na którym omawiano by zagadnienia m.in. dot. przeciwdziałania skutkom suszy, czy rozwiązywania problemów z jakimi borykają się Komisje w trakcie szacowania szkód. W zespole mieliby zasiadać przedstawiciele Urzędów i Instytucji, bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie skutków suszy na Opolszczyźnie.

 

 

Fot. IR


Galeria


  • Rozmawiano o suszy
  • Rozmawiano o suszy
  • Rozmawiano o suszy

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 725
data aktualizacji: 2020-02-25 15:49:22
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone