do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Rusza nabór w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność, na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego poprzez dofinansowanie samorządów oraz podmiotów funkcjonujących  w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

W 2018 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę  3 000 000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14; 45-082 Opole) lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu w terminie do dnia 4 stycznia 2018 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Galeria


  • Rusza nabór w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1464
data aktualizacji: 2017-12-13 13:50:10
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone