do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Senior+ 2018 – dodatkowy nabór ofertMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 marca 2018 r. ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

Uzupełniający nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi ok. 25,6 mln zł.

O dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W przypadku obecnie składanych ofert na tworzenie placówek (moduł I) zmianie uległ okres realizacji zadania oraz ponoszenie wydatków, jn.:

  • termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
  • wydatki uznaje się za kwalifikowalne od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania (planowany termin ogłoszenia wyników konkursu nie później niż 20 kwietnia br.).

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego do składania ofert do tut. urzędu.

Oferty należy składać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie
do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje o programie i konkursie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pod adresem www.mpips.gov.pl  oraz na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Senior+ 2018.


Galeria


  • Senior 2018 – dodatkowy nabór ofert

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1744
data aktualizacji: 2018-03-05 14:39:35
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone