do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Senior Plus: dodatkowy nabór ofert!Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 21 kwietnia 2020 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert w ramach programu „SENIOR+”.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do dnia 21 maja 2020 roku.

Złożoną w generatorze ofert ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

 

Uwaga:

  1. termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 21 maja 2020 r. o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),
  2. termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 21 maja 2020 r. (w godzinach pracy urzędów).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia
25 czerwca 2020 roku.

W przypadku obecnie składanych ofert :

  • na tworzenie placówek w ramach modułu I okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
  • na otrzymanie dotacji w ramach modułu II, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia
    1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (data poniesienia wydatku).

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do zapoznania się z Programem oraz do przystąpienia do konkursu.

 


Galeria


  • Senior Plus dodatkowy nabór ofert

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 894
data aktualizacji: 2020-04-24 11:58:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone