do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Seniorzy z Nowej Jamki mają swój klubWicewojewoda Opolski, pani Teresa Barańska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Klubu Senior+ w Nowej Jamce w gminie Dąbrowa. - Nasi seniorzy zasługują na takie miejsca - mówiła wicewojewoda podczas spotkania. Wicewojewoda podkreślała, że kluby Senior+ powstają dzięki dotacjom rządowym z programu przeznaczonego na tworzenia takich miejsc. -Jestem przekonana, że aktywność seniorów w Nowej Jamce znacząco się wzrośnie jeszcze bardziej dzięki temu, wspaniałemu miejscu - dodała.

 

Przypomnijmy, W ramach programu samorządy otrzymują dofinansowanie na tworzenie Dziennych Domów

i Klubów „Senior+” oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

 

Dzięki programowi seniorzy (osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia) mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej

i opiekuńczej, a także z usług w zakresie aktywności ruchowej i rehabilitacji, spędzając przy tym czas z innymi osobami uczęszczającymi do placówek.

 

W województwie opolskim w latach 2015-2019 z budżetu państwa przeznaczono 4,1 mln zł na utworzenie 21 placówek oferujących 556 miejsc oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

 

 

 

Gmina Dąbrowa w 2019 r. na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ (w Nowej Jamce)  dla 15 seniorów otrzymała środki z Programu ogółem w wysokości 150 000 zł, z tego:

 

na wydatki bieżące w wysokości 25 000 zł,

oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 125 000 zł

Dotacja została wykorzystana na adaptację pomieszczeń, wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie placówki. Zostały zakupione m.in. wyposażenie kuchni, stoły, krzesła, szafy, sprzęt AGD, sprzęt sportowy, naczynia kuchenne.

 

Całkowity koszt zadania, zgodnie z przedłożonymi fakturami wyniósł 259 327 zł, środki własne Gminy – 109 327 zł. Dotacja z budżetu państwa stanowiła około 58 % całkowitego kosztu zadania.

 

Placówka rozpoczęła działalność 02.01.2020 r., uroczyste otwarcie 22.01.2020 r. Jest to

3 placówka tego typu utworzona na terenie gminy w ramach programu Senior+.

 

Gmina złożyła ofertę na dofinansowanie funkcjonowania placówki w 2020 r. ze środków programu na kwotę 13 832 zł. Ogłoszenie przez MRPiPS wyników konkursu planowane jest na 28 lutego 2020 r.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 1003
data aktualizacji: 2020-07-14 08:46:56
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone