do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Startuje nowy programOd wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” – to nowa propozycja dla m.in. osób wykluczonych zawodowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy program, dzięki któremu mają powstać programy aktywizacji społecznej osób wykluczonych i nowe metody pracy z tą grupą osób. Na programy w 2019 r. przeznaczono  3,34 mln zł.

W ramach programu resort ogłosił 4 konkursy:

1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”

Założeniem programu jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans.

3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

Udział w konkursach wziąć mogą:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

Nabór ofert konkursowych trwa do 7 stycznia 2019 r. Należy je składać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy                          i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań                z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1287
data aktualizacji: 2018-12-19 15:15:57
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone