do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

STYCZNIOWA AKTUALIZACJA WYKAZU OPP – 1% ZA 2019 ROKDyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 14 stycznia 2020 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku
.

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

 • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji
  lub ogłoszeniu upadłości,
 • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację

Z wykazu wg stanu na dzień 30 listopada 2019 roku, zawierającego 8 798 organizacji pożytku publicznego, zostało usuniętych 10 organizacji.

Do wykazu zostało dodanych 20 organizacji:

 • 18 organizacji, które wykazały, że zamieściły po terminie sprawozdania
  w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy,
 • organizacja, która wydłużony rok obrotowy 2017 zakończyła z końcem
  2018 roku, a sprawozdania za ten rok obrotowy zamieściła terminowo, czyli
  do 15 lipca 2019 roku,
 • organizacja, która na dzień 30 listopada 2019 roku posiadała (i nadal posiada) status organizacji pożytku publicznego oraz w terminie wywiązała się
  z obowiązku sprawozdawczego za 2018 rok, ale przez pomyłkę nie została uwzględniona w pliku przekazanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 808 organizacji pożytku publicznego.

 

źródło: pozytek.gov.pl

 


Galeria


 • STYCZNIOWA AKTUALIZACJA WYKAZU OPP – 1 ZA 2019 ROK

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 572
data aktualizacji: 2020-03-11 21:42:52
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone