do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

SUSZA - informacjeInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Instytut), który na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi monitoruje suszę rolniczą w Polsce, w swoim ostatnim raporcie potwierdził wystąpienie suszy rolniczej w woj. opolskim.

Susza rolnicza (w różnej skali i uprawach) wystąpiła na terenie 60 gmin województwa. Szczegółowe dane (z podziałem na gminy) dostępne są na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl.

Ww. raport umożliwia producentom rolnym złożenie  wniosków o oszacowanie szkód przez Komisję Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (Komisja). Komisje powołane są w każdej gminie w województwie. W najbliższym czasie zostanie dokonana aktualizacja składów osobowych tych Komisji

Komisja  po weryfikacji wniosku i  lustracji szkód na polu producenta rolnego, ma 30 dni na przekazanie protokołu do Wojewody (na protokoły zbiorcze obejmujące dla danego producenta pola zlokalizowane także w innej gminie województwa opolskiego i spoza województwa opolskiego  – 45 dni). Wojewoda weryfikuje przekazane protokoły i odsyła do Komisji, która przekazuje je rolnikowi, chcącemu  skorzystać z dostępnych form pomocowych. Wyszczególnienie  takiej pomocy dostępne jest pod linkiem    - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne  w pozycji „Formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy” – lipiec 2019r.

Podstawowe dokumenty i informacje można również pobrać z BIP Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/katalog-uslug.html?widok=kartaSzczegolowa&idOpisSzczegolowy=156&idOpisOgolny=215&typ=U&parent=24


Galeria


  • SUSZA - informacje

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 3309
data aktualizacji: 2019-07-03 10:02:41
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone