do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Świadomy i bezpieczny senior - o programieWojewoda Opolski we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu oraz Opolskim Kuratorem Oświaty, w związku ze zdiagnozowaniem, spójnej z oczekiwaniami społecznymi, potrzeby podjęcia zdecydowanych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa osób starszych, opracował i realizuje program podniesienia świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2018 – 2020 „Świadomy i bezpieczny Senior”.

Adresatami programu są przede wszystkim seniorzy zamieszkujący w województwie opolskim, ale również pozostali mieszkańcy województwa (dzieci i wnuki), pielęgniarki środowiskowe, pracownicy jednostek pomocy społecznej, pracownicy instytucji użyteczności publicznej (ZUS, Poczta Polska, PKP), pracownicy placówek bankowych, policjanci oraz cywilni pracownicy ds. profilaktyki społecznej, nieletnich, dzielnicowi.

W ramach programu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń i spotkań edukacyjnych z osobami starszymi pod kątem oszustw na wnuczka, bezpieczeństwa w sieci i w ruchu drogowym oraz działania w zakresie edukacji pośredników Programu (pracownicy jednostek pomocy społecznej, pielęgniarki, pracownicy banków).

Działania powyższe wpisują się ponadto w prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej politykę senioralną oraz założenia przyjęte przez Radę Ministrów w dokumencie pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność.

Mieszkańcy województwa opolskiego żyją dłużej od mieszkańców pozostałych województw i według badań Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób starszych będzie wzrastać. Na Opolszczyźnie realizowanych jest więc wiele działań skierowanych do seniorów. Powstała odpowiednia strategia oraz programy regionalne, wspierające osoby starsze w ich codziennej aktywności społecznej, zawodowej oraz w kierunku ochrony zdrowia.

Seniorzy to jednak grupa osób w sposób szczególny narażona na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Dynamika życia, postęp techniczny, rozwój sieci internetowych  powodują, że obszar zagrożeń także się powiększa.

Z danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wynika, że w 2016 roku na Opolszczyźnie miało miejsce 17 oszustw na tzw. „wnuczka” lub „policjanta”, w wyniku których opolscy seniorzy utracili ponad 325 tys. zł.  W 2017 roku dokonano już 32 przestępstw z wykorzystaniem ww. metody.  Straty z tego tytułu wyniosły ponad 920 tys. zł, z czego udało się odzyskać zaledwie 200 tysięcy zł. W tym czasie zgłoszono także 59 prób popełnienia przestępstwa. Z kolei w 2018 roku dokonano 26 przestępstw, w wyniku których seniorzy utracili nieco ponad 1 mln zł., odzyskano ponad 102 tysiące zł. Zgłoszono 43 próby popełnienia przestępstwa. Powyższe dane jednoznacznie wskazują, ze problem oszustw „na wnuczka” powoduje coraz większe straty finansowe, ponieważ przestępcy zachęcają seniorów nie tylko do ofiarowania im oszczędności zgromadzonych w domu, ale także do likwidacji posiadanych lokat bankowych lub zaciągania kredytów.

W obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym w grupie osób powyżej 60 roku życia, przemieszczających się na rowerach w 2016 r. seniorzy byli sprawcami 73 kolizji drogowych. W wyniku tych kolizji odnotowano 15 ofiar śmiertelnych oraz 39 rannych. W 2017 roku seniorzy byli sprawcami 88 kolizji drogowych w wyniku, których zmarło 7 osób, a 31 zostało rannych. W kategorii zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w wieku powyżej 60 roku życia odnotowano 9 ofiar śmiertelnych i 58 rannych w 2016 r. oraz 10 ofiar śmiertelnych i 46 rannych w 2017 roku. Z powyższych danych wynika, że liczba kolizji drogowych z udziałem kierujących rowerami w wieku powyżej 60 r. życia oraz liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem pieszych wzrasta.

Patronat Honorowy:

Organizatorzy:

Patronat medialny:

 

Pliki do pobrania
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 2149
data aktualizacji: 2019-01-23 10:11:26
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2024 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone